uniek in

brandveiligheidsadvies!

Over Smits Brandbeveiliging

shutterstock_170373032Na 15 jaar als adjunct-directeur bij een toonaangevend adviesburo in brandveiligheid te hebben gewerkt heb ik 1 oktober 2012 de keuze gemaakt om te starten met een eigen adviesbureau in brandveiligheid.

Ons specialisme ligt in het adviseren, ontwerpen en begeleiden van bouwkundige en installatietechnische voorzieningen op het gebied van brandpreventie.

De regelgeving op het gebied van brandveiligheid is vaak voor interpretatie vatbaar. Door onze jarenlange ervaring weten wij hier voor u een juiste weg in te vinden en zijn wij bekend met de zienswijze van de verschillende preventiemedewerkers in brandweer Nederland.

Wij zijn geen bureau dat wordt ingehuurd om de verschillende regeltjes op te dreunen maar proberen juist in te spelen op de achterliggende gedachte van de regelgeving of hiervoor een gelijkwaardige oplossing voor aan te bieden. Hierbij maken we vaak gebruik van computersimulatie om de werkelijke praktijk zoveel als mogelijk na te bootsen.


fireicon

Werkzaamheden

Bouwplantoetsing

Het toetsen van een ontwerp aan de vigerende regelgeving zoals het Bouwbesluit 2012. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn: bereikbaarheid en bluswatervoorziening, eisen aan de bouwconstructie, brandcompartimentering, ontvluchting van personen en brandveiligheidsinstallaties.

Deze kennis is direct paraat en bij een vraag gaat niet direct de teller lopen. Een uitvoeriger advies wordt samengevat in een brandveiligheids

rapportage al dan niet voorzien van brandveiligheidstekeningen.

Brandveiligheidsrapportage

Brandscan
Na een scan van een paar uur en een korte maar krachtige rapportage weet u hoe uw bestaande gebouw er voor staat voor wat betreft de bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsaspecten. Natuurlijk krijgt u ook een overzicht van wat u moet doen om het weer veilig te krijgen en wat dat gaat kosten !

Masterplan brandveiligheid

Na overleg met de architect en betrokken partijen zoals de brandweer wordt  de uiteindelijke keuze van de aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen verder uitgewerkt in een Masterplan brandveiligheid waarin de totale brandveiligheid van A tot Z zal worden omschreven inclusief brandveiligheidstekeningen en noodzakelijke berekeningen zoals bijvoorbeeld een brandoverslagberekening.

Het Masterplan brandveiligheid zal met de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend al dan niet voorzien van brandveiligheidstekeningen.

Vuurlastberekening

Grote gebouwen  moeten worden opgedeeld in brandcompartimenten van 1.000 m² of 2.500 m², afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw. Een dergelijke opdeling is echter niet altijd mogelijk of wenselijk en gelijkwaardige brandveiligheid in de vorm van bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie staat vaak  kostentechnisch niet in verhouding met de oppervlakte van het gebouw. Middels de bepaling van de vuurbelasting is het mogelijk om gelijkwaardigheid aan te tonen. Het concept “Beheersbaarheid van brand 2007” wordt hiervoor gebruikt. Bij deze methode wordt een vuurlastberekening gemaakt door een inventarisatie (al dan niet op locatie) van brandbare goederen in het gebouw. Op grond van die berekening kan vervolgens bepaald worden hoe groot een brandcompartiment maximaal mag zijn.

Nieuwe inzichten op dit gebied, vertaald in de concept NEN 6060 en concept NN 6079, worden daar waar mogelijk en toegestaan al toegepast.

Computersimulatie

Met behulp van een computersimulatieberekening op basis van Computational Fluid Dynamics (CFD) kan de specifieke situatie (geometrie, installaties, interne en externe invloeden) in een gedimensioneerd model worden opgenomen. Met de simulatieberekening kunnen vervolgens de luchtstroming of de rookstroming en de temperatuur op een willekeurige plaats in het gebouw zichtbaar worden gemaakt. Een CFD-berekening biedt een oplossing in de situaties dat een handmatige berekening niet meer kan worden uitgevoerd. Ook kan deze als gelijkwaardigheid worden gezien op normen en regelgeving en kunnen afwijkingen van de regelgeving en dergelijke worden onderzocht. Evenzo wordt met de berekening beter inzicht verkregen, ook als er geen regelgeving voorhanden is.

Detachering

Door ruime ervaring als preventiemedewerker bij de brandweer is het mogelijk om op detacheringsbasis snel, zonder inwerktijd, ingezet te kunnen worden op een brandpreventieafdeling indien door overbelasting of ziekte een (extra) medewerker noodzakelijk is.

Brandoverslag

Een uitslaande brand kan zich zowel in horizontale als verticale richtingen voortplanten naar andere brandcompartimenten. Deze zogenaamde “kans op brandoverslag” kan men berekenen. Met de nieuwste software, gebaseerd op de meest recente uitgave van de geldende norm (NEN 6068) wordt berekend of er al dan niet brandoverslag optreedt en wat voor aanpassingen men moet treffen om kostbaar brandwerend glas te voorkomen.


fireicon

Referenties

Brandpreventie Academy

Onlangs weer een hele dag les gegeven aan de Brandpreventie Academy.   De cursisten geleerd dat men met een vuurlastberekening op vrij eenvoudige wijze kan aantonen dat grotere brandcompartimenten mogelijk zijn.   Al met al een leerzame dag dus met tevreden cursisten.   Website: www.bureauvanrossum.nl

fireicon

Contact

Hans Smits
Adres Floreffestraat 36
5737 CP Lieshout
Telefoon +31 (0) 651 22 67 36
E-mail info[@]smitsbrandveiligheidsadvies.nl
KVK 560 89 783
BTW NL 1653 654 93

 

    © 2022 Smits Brandbeveiligheidsadvies. All rights reserved